Nhà tôi láp máy lọc nước ROKangaroo nhưng lọc mãi mà sao vẫn chỉ xuống đến 0,04. Đại lý bảo với tôi là nước giếng thì không lọc sạch được có phải không?

 

Hoang Gia TTS: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi:
Trong thực tế sử dụng, ở mức 0.04 là mức rất thấp. Không có mức tuyệt đối đâu. Ngay cả máy trưng cất hai lần của tổng cục đo lường chất lượng cũng chỉ đạt mức 0.01. Ở những máy công suất lớn, bạn cũng có thể điều chỉnh mức độ tinh khiết của nước bằng van xả tay. Khi nước thải càng nhiều thì nước càng tinh khiết và ngược lại.
Thân.