So sánh máy lọc nước RO năm 2016 Royal R10.6T10(A or B) với các phiên bản trước đây và máy lọc nước trên thị trường.

 So sánh máy lọc nước RO năm 2016 Royal R10.6T10(A or B) với các phiên bản trước đây và máy lọc nước trên thị trường.

Chúng tôi xin bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện thú vị của một khách hàng. Theo chị, không hiểu sao chiếc máy lọc nước mua của Hoàng Gia TTS và chiếc máy của em chị mua chỗ khác, hai chiếc máy này giống nhau, nhưng không hiểu tại sao chiếc máy của em chị hỏng suốt (lúc đầu là chảy nước đầu bơm, thay màng RO... đủ cả). Chị kết luận: “Trộm vía”,cái máy của em bền!

 

Đọc thêm ...