Màng RO các loại

 

-Chia về công suất: màng RO 10 lít/h, màng RO 15 lít/h, màng RO 20 lít/h…

-Chia về khả năng đáp ứng tổng lượng chất rắn đầu vào (TDS)

-Chia về mức độ lọc tinh khiết…

Trong khuôn khố bài viết, Hoàng Gia TTS giới thiệu đến một vài loại màng RO thông dụng trên thị trường:

 

 

Màng RO Pentair 50

mang ro pentair

Màng RO Pentair (hãng Pentair)

Công suất: 10 - 12 lit/h

Khả năng đáp ứng tổng lượng chất khoáng đầu vào: < 2000 ppm

Năng lực loại bỏ khoáng chất: 98%

Vị trí lắp: lõi số 4

 

 

Màng RO Filmtec 50

 

 

mang ro filmtec 50

 

Màng RO Filmtec 50 (Hãng Down)

Công suất: 10 lit/h

Khả năng đáp ứng tổng lượng chất khoáng đầu vào: < 250 ppm

Năng lực loại bỏ khoáng chất: 98%

Vị trí lắp: lõi số 4

 

 

Màng RO Filmtec 100

 

mang ro filmtec 100

 

Màng RO Filmtec 100 (hãng Down)

Công suất: 20 lit/h

Khả năng đáp ứng tổng lượng chất khoáng đầu vào: < 250 ppm

Năng lực loại bỏ khoáng chất: 90%

Vị trí lắp: lõi số 4

 

 

 

 

 

 

Hoàng Gia TTS