Hướng dẫn lắp đặt máy lọc nước bằng ảnh

 Có đôi khi vì mua máy chưa được lắp sẵn, hoặc chuyển đi xa, Việc lắp đặt chở thành khó khăn. Bài viết dưới đây có mục đích tạo ra cái nhìn rõ ràng hơn các hướng dẫn thường có trong quyển sách hướng dẫn.Các bước lắp đặt máy lọc nước được thực hiện như sau

Đây là hình sau khi lắp đặt xong (hình tổng quát)

Mở nắp hộp chứa màng RO và lắp màng vào

Bóc vỏ nilon của các lõi tiền xử lý và tra vào cốc chứa lõi

Lắp vòi nước sử dung và nối vào đầu ra cuối cùng của máy (tính hết lõi cuối cùng)

Lắp bình chứa nước và nối vào vị trí T nối nước của lõi số 5

Lắp ống dẫn nước thải vào vị trí lối ra của nước thải

Lắp máy vào nguồn cấp nước

Kiểm tra hoàn thiện lắp đặt

Hướng dẫn đấu tắt van áp thấp trong trường hợp máy không chạy do nguồn nước quá yếu.

Chúc bạn lắp đặt thành công sản phẩm

Hoang Gia TTS