Lõi chức năng

 

Lõi Carbon Nano Silver

Carbon Nano Silver

 (Lõi 4 trong 1. Chức năng cân bằng pH, tạo vị ngọt, bổ xung khoáng và Nano bạc chống tái khuẩn

Vị trí lắp: lõi số 5

 

Lõi hồng ngoại

 

10" infrared ray in line cartridge

(Lõi hồng ngoại)

Lõi chứa hạt gốm có khả năng bức xạ hồng ngoại. Phân nhóm các phân tử nước thành nhóm nhỏ hơn, hình thành các ion âm trong nước. Làm giàu oxi.

Vị trí lắp: Lõi 6 hoặc 7

 

 

Lõi Alkaline

 

Alkaline

(Lõi tạo kiềm)

Lõi có chức năng nâng độ pH của nước từ trung tính lên 8 – 10 pH (tính kiềm) mang tác dụng phòng chống chữa bệnh

Vị trí lắp: Lõi 6 hoặc 7

 

 

 

 

Hoàng Gia TTS