Báo giá thiết bị phụ trợ

 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

Hoàng Gia TTS

 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

BÚT TDS

Dùng để đo tổng lượng chất rắn hòa tan có trong nước. (Kiểm tra hoạt động của màng RO)

Sản phấm của hãng HM Digital

Giá: 450.000 VND

 

 

-Giá giao hàng :

- < 10 km, + 50.000 VND

- > 10 km, 50.000 VND + 4.000 VND x số km phụ trội

 

Hoàng Gia TTS