Báo giá lõi lọc nước thay thế

BÁO GIÁ LÕI LỌC THAY THẾ

Hoàng Gia TTS

 

BÁO GIÁ LÕI LỌC THAY THẾ

PHẦN LÕI TIỀN XỬ LÝ

Lõi PP 5 micron

Mô tả: Màng PP có khe hở lọc 5 micron, có bịt nhựa hai đầu.

Loi loc 5 micron may loc nuoc

Vị trí lắp: Cốc số 1

Giá: 70.000 VND

Lõi than hoạt tính dạng hạt

Mô tả: Lõi dạng hộp, chứa than hoạt tính cỡ hạt 2 – 3mm

Loi loc than hoat tinh may loc nuoc (UDF)

Vị trí lắp: Cốc số 2

Giá: 90.000 VND

Lõi Cation

Mô tả: Lõi dạng hộp, chứa hạt cation (xử lý nước cứng) cỡ hạt 0,1 – 0,2 mm

Lõi lọc Cation máy lọc nước

Vị trí lắp: Cốc sô 2 hoặc cốc phụ

Giá: 140.000 VND

Lõi than hoạt tính dạng khối

Mô tả: Lõi than dạng bột, ép thành khối có lưới nhựa bao quanh

Lõi than khối (số 3) máy lọc nước

Vị trí lắp: Cốc sô 2 hoặc 3

Giá: 90.000 VND

Lõi PP 1 micron

Mô tả: Mô tả: Màng PP có khe hở lọc 1 micron, có bịt nhựa hai đầu.

Lõi lọc 1 micron (số 3) máy lọc nước

Vị trí lắp: Cốc số 3

Giá: 90.000 VND

 

PHẦN MÀNG RO

Màng RO Filmtec TW30 – 1812 – 50

Công suất máy: 10 lít/h

Màng RO Filmtec máy lọc nước RO

Vị trí lắp: Cốc số 4

Gía: 550.000 VND

Màng RO Pentair TLC 50

Công suất máy: 10 lít/h

Mang RO Pentair may loc nuoc RO

Vị trí lăp: Cốc số 4

Giá: 650.000 VND

Màng RO Filmtec TW30 – 1812 – 100

Công suất máy: 20 lít/h

Mang RO Filmtec may loc nuoc

Vị trí lăp: Cốc số 4

Giá: 950.000 VND

Màng RO Pentair TLC 100

Công suất máy: 20 lít/h

Màng RO Pentair máy lọc nước

Vị trí lắp: Cốc số 4

Giá: 1.050.000 VND

PHẦN LÕI CHỨC NĂNG

Lõi Carbon Nano Silver Kangaroo

 

loi 5 carbon nano silver

Vị trí lắp: Lõi số 5

Giá: 350.000 VND

Lõi 10” Far Infrared Ray In-Line Cartridge (Lõi hồng ngoại – Lõi làm giàu oxi)

 

Vị trí lắp: nối thêm

Giá: 250.000 VND

Lõi Alkanline Kangaroo

loi 7 alkaline may loc nuoc

Vị trí lắp: nối thêm

Giá: 600.000 VND

 

-Giá giao hàng bao gồm cả lắp đặt:

- < 10 km, + 50.000 VND

- > 10 km, 50.000 VND + 4.000 VND x số km phụ trội

 

 

Hoàng Gia TTS