Báo giá máy lọc nước hàng đặt Royal 10

 

BÁO GIÁ MÁY LỌC NƯỚC HÀNG ĐẶT ROYAL 10

Hoàng Gia TTS

 

BÁO GIÁ MÁY LỌC NƯỚC HÀNG ĐẶT

MẪU MÁY LỌC NƯỚC HÀNG ĐẶT 10Lít/h (Không có van tự động rửa màng RO)

R10.5 (5 lõi): 3.400.000 VND

 Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

Công suất: 10 lít/h

Tỉ số nước tinh khiết/nước thải: 1/3

Lõi 1: 5 micron (chặn cặn > 5 micron)

Lõi 2: Cation (hạt chuyên dụng sử lý ion2+ trong nước

Lõi 3: Than hoạt tính dạng khối (dạng lưới) – hấp phụ mùi

Lõi 4: Màng RO chịu TDS cao Pentair (TDS ≤ 2.000 ppm)

Lõi 5: Carbon Nano Silver Kangaroo 4 trong 1

 

R10.6 (6 lõi): 3.600.000 VND

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

 

R10.7 (7 lõi): 4.000.000 VND

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia - 15 l/h, 7 lõi

 

MẪU MÁY LỌC NƯỚC HÀNG ĐẶT 10Lít/h (Có van tự động rửa màng RO)

R10.5T (5 lõi – có van tự động):

(Mẫu đề xuất sử dụng): 3.700.000 VND

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

 

Công suất: 10 lít/h

Tỉ số nước tinh khiết/nước thải: 1/3

Lõi 1: 5 micron (chặn cặn > 5 micron)

Lõi 2: Cation (hạt chuyên dụng sử lý ion2+ trong nước

Lõi 3: Than hoạt tính dạng khối (dạng lưới) – hấp phụ mùi

Lõi 4: Màng RO chịu TDS cao Pentair (TDS ≤ 2.000 ppm)

Lõi 5: Carbon Nano Silver Kangaroo 4 trong 1

Có: Van tự động rửa màng RO - Giải pháp ưu việt nhất chống tắc màng RO

van tu dong rua mang ro

 

R10.6T (6 lõi – có van tự động): 3.900.000 VND

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

 

R10.7T (7 lõi – có van tự động): 4.300.000 VND

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

 

MẪU MÁY LỌC NƯỚC HÀNG ĐẶT 18Lít/h (Có van tự động rửa màng RO)

R10A.5T (5 lõi – 18 lít/h – có van tự động)

(Mẫu đề xuất sử dụng): 4.200.000VND

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

 

Công suất: 18 lít/h

Tỉ số nước tinh khiết/nước thải: 1/1,5

Lõi 1: 5 micron (chặn cặn > 5 micron)

Lõi 2: Cation (hạt chuyên dụng sử lý ion2+ trong nước

Lõi 3: Than hoạt tính dạng khối (dạng lưới) – hấp phụ mùi

Lõi 4: Màng RO chịu TDS cao Pentair (TDS ≤ 2.000 ppm)

Lõi 5: Carbon Nano Silver Kangaroo 4 trong 1

Có: Van tự động rửa màng RO - Giải pháp ưu việt nhất chống tắc màng RO

 van tu dong rua mang ro

R10A.6T (6 lõi – 18 lít/h – có van tự động): 4.400.000VND

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

 

R10A.7T (7 lõi – 18 lít/h – có van tự động): 4.800.000VND

 Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

Lắp hem vỏ inox không nhiễm từ: + 500.000VND

 

Máy lọc nước hàng đặt Hoàng Gia

 

Hoàng Gia TTS